Izdelava
spletne trgovine

Zagotavljanje prodajne uspesnosti je klju¢na usmeritev, ki ji sledimo pri
oblikovanju in izdelavi spletne trgovine:

LJ Izdelava spletnih trgovin po vasi meri

lzdelava spletne trgovine je kompleksen projekt, ki zahteva veliko strokovnega znanja z razli¢nih podrocij.

Zagotavijamo vam celostno postavitev prodajno uginkovitih spletnin trgovin:

Veliko nasih partnerjev se je na nas obrnilo, ker so njihovim prejsnjim spletnim trgovinam manjkale osnove, ki zagotavljajo pretvorbo obiskovalca v kupca. Temu pri nas namenjame najve¢ pozornosti, saj na koncu vedno steje opravljen nakup.

Smo strokovnjaki za velike in majhne spletne trgovine

Izdelali smo ze lepo stevilo spletnih trgovin, od manjsih z nekaj izdelki do velikih s tisoci izdelkov. Glede na obseznost spletnega prodajnega programa izberemo najbolj optimalen CMS, ki bo podpiral vase spletnoposlovanje.

Nase spletne trgovine imajo uporabniku prijazne spletne kosarice in podpirajo vse vrste spletnega pladevanja (Kartiéno plagevanje, plagilo po predracunu, plagilo po povzetju). Za kartiéno pladevanje uporabljamo Braintree, Stripe, PayPal, Bankart, SaferPay in druge sisteme za

Poglejte nase trgovine

Kljuéne znacilnosti dobre spletne trgovine

Spletne trgovine za lazje upravijanje s prodajnim programom lahko povezemo z razlicnimi ERP sistem (e-racuni, Metakocka, Vasco, Pantheon,
SAOP..). Na ta natin vam prihranimo veliko dela in omogotimo lazje upravijanje z zalogami, cenami, popusti. V primeru proizvodnega ali
veletrgovskega podjetja lahko poseben razdelek namenimo B2B kupcem in s tem naronikom prihranimo kar nekaj stroskov, ki so povezani s
prodajnim osebjem.

Pri izdelavi spletnih trgovin se drzimo naslednjih znacilnosti dobre spletne trgovine:

Vse omenjene lastnosti bo vsebovala tudi vasa spletna trgovina, pa naj bo majhna ali velika. Znali vam bomo svetovati, saj imamo dolgoletne
izkugnje, strokovno znanje in &tevilne uspesno izvedene projekte. Po objavi spletne trgovine vam bodo nasi marketingki strokovnjaki svetovali, kako lahko vaso spletno trgovino de dodatno izpostavite na spletu in tako doseZete $e vejo prodajno uginkovitost.

Enostavna administracija in urejanje spletne trgovine

Spletne trgovine izdelujemo na nacin, da se vsak posamezen izdelek visoko uvrééa v iskalnikin. CMS sistem za upravijanje s spletno trgovino vedno v celoti prilagodimo vsakemu projektu posebej. Z obliko, funkcionalnostmi in celotno vsebino tako popolnoma ustrezemo vasim zeljam in potrebam.

Imamo zanesljiv in enostaven urejevalnik spletnih vsebin (CMS), s katerim vam predamo popoln nadzor nad vsebinami vase spletne trgovine:

Pogosta vprasanja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pokli¢ite 01 565 32 61 ali posljite