Izdelava spletnih strani

Ze 18 let izdelujemo spletne strani, ki so skrbno nacrtovane, oblikovno
dovréene, uinkovite in SEO optimizirane.

Nase reference

Pohvalimo se lahko z bogato in raznovrstno referenéno listo, ki trenutno obsega ¢ez 700 aktivnih spletnih strani. Sodelujemo s podjetji razli¢nih velikosti in branz povsod po Sloveniji ter tudi $irSe. Smo spletna agencija, ki je osredotocena na spletne nastope, pa naj gre za izdelavo spletnih strani, spletne trgovine, B2B platforme ali portale. S svojimi partner]i ustvarjamo nove spletne zgodbe, na podlagi katerih se spletajo dolgoro¢nejsa partnerstva.

Kaksno dodano vrednost smo ustvarili nasim naro¢nikom v razliénih branzah?

Zaupa nam vec kot 1100 slovenskih podjetij

Izdelava spletnih strani za uspesna podjetja — zakaj nas izberejo?

Smo ekipa izkuéenih strokovnjakov za razvoj spletnih strani, ki ustvarja lepa in uporabnisko prijazna Qe spletna mesta za podjetja in organizacije. NaSe spletne strani so izdelane po meri, kar vkljuéuje tako nacrtovanje in oblikovanje kot celotno izvedbo, ki je tehni¢no brezhibna. Rezultat je edinstvena, zanesljiva in ucinkovita spletna stran, ki je tudi SEO optimizirana.

Prednost noviSplet strani je tudi preprost uporabniski vmesnik za urejanje vsebin. Na vseh spletnih straneh se celotna vsebina enostavno ureja. To zajema spreminjanje in dodajanje tekstov, fotografij, novic, obvestil, ¢lankov ter postavijanje novih podstrani. Uporabnik ne potrebuje poglobljenega ra¢unalni$kega znanja.

Za vse nase stranke imamo vzpostavljen zanesljiv in odziven oddelek podpore, ki vam lahko pomaga ali prek e-poste ali telefona. Nudimo pa vam tudi storitev skrbnistva spletne strani, kar pomeni da $e podrobneje spremljamo spletno analitiko in vam svetujemo o posodobitvah in nadgradnjah.

Svetovanje je nasa najvecja dodana vrednost

Ze vet kot 18 let smo vas spletni partner. Izdelava spletne strani je proces, skozi katerega vas ves ¢as
vodimo z nasveti, tako da lahko maksimalno izkoristite nase dolgoletne podjetniske izkusnje in strokovno
znanje. Svetovanje pri izdelavi spletnih strani se zacne ze v prodajni fazi, ko vas na podlagi vasega
poslovnega modela usmerimo v najbolj primeren nacin predstavitve na spletu. Cez celoten projekt
predlagamo resitve za optimizacijo spletnega mesta za iskalnike (SEO), naértovanje intuitivne navigacije,
dober uporabniski vmesnik, odzivno oblikovanje za razliéne naprave ter optimizacijo hitrosti nalaganja. S
pravimi nasveti in aktivnostmi znamo ustvariti spletno mesto za pridobivanje novih strank, utrditev
zaupanja, sklepanja novih poslovnih priloZnosti, ve¢anje prepoznavnosti podjetja ali blagovne znamke.

Unikatno oblikovanje

Edinstven prediog dizajna spletne strani.

Odli¢na uporabniska izkusnja

Edinstven prediog dizajna spletne strani.

Poziv k akeiji

Edinstven prediog dizajna spletne strani.

Kakovostna izvedba

Edinstven prediog dizajna spletne strani.

SEO optimizacija za iskalnike

Edinstven prediog dizajna spletne strani.

QOdzivni dizajn

Edinstven prediog dizajna spletne strani.

Svetovanje je nasa najvecja dodana vrednost

Nacrtovanje uporabniske izkusnje (UX)

Zasnova in naértovanje spletne strani sta temelj vsakega projekta. Pred dejansko izvedbo je potrebno pripraviti nar, v katerem natanéno opredelimo strukturo in funkcionalnosti spletnega mesta, dolo¢imo cilje ter potek projekta. Celosten pristop pri zasnovi spletnega mesta znatno poveca ucinkovitost in zadovoljstvo uporabnika.

Pred izvedbo projekta z nacrtovalcem UX pripravimo strategijo
spletnega nastopa. Skupaj dolocimo kratkoroéne in dolgoroéne cilje
projekta, ki so v skladu z naro¢nikovimi zeljami in potrebami ciljnih
skupin. lzvedemo analizo konkurence in preverimo trg. Ce naroénik ze
ima spletno stran, je tudi ta vkljuéena v pregled stanja. V skladu z
zastavijenimi cilji opredelimo projekt, zasnujemo obseg ter naro&niku
predstavimo najbolj optimalne mo#nosti izvedbe.

V te] fazi projekta dolo&imo kljuéne besede in besedne zveze, na katere bomo spletno mesto optimizirali za ¢im vigje uvréanje v iskalnikih (Google).

Oblikovanje spletnih strani

Izgled splethega mesta, barvna shema in fotografije so najbolj odloéilen faktor pri ustvarjanju prvega vtisa na obiskovalca. Struktura, ki jo postavimo skupaj z naro¢nikom, je podlaga za oblikovanje spletne strani ali spletne trgovine. Dizajn spletne strani je narejen po meri in izhaja iz vsebine ter zastavljenih ciljev.

Oblikovanje le $e izboljsa uginkovito interakcijo spletne strani z
uporabnikom, ki je vzpostavijena z dobro natrtovano arhitekturo. Na ta natin z najmanj Kiki pripelemo uporabnika do Zelenih akeil. S
sodelovanjem vet strokovnjakov pri projektu (naértovalec UX, spletni
oblikovalec, programer, vodja projektov, SEO strokovnjak. narocnik)
lahko zagotovimo vrhunsko uporabnigko izkusnjo.

Spletna mesta so oblikovno zasnovana tako, da se prilagodijo vsem
vrstam zaslonov, od namiznih racunalnikov, tablic do mobilnih telefonov.

Nacrtovanje uporabniske izkusnje (UX)

Zasnova in naértovanje spletne strani sta temelj vsakega projekta. Pred dejansko izvedbo je potrebno pripraviti nar, v katerem natanéno opredelimo strukturo in funkcionalnosti spletnega mesta, dolo¢imo cilje ter potek projekta. Celosten pristop pri zasnovi spletnega mesta znatno poveca ucinkovitost in zadovoljstvo uporabnika.

Pred izvedbo projekta z nacrtovalcem UX pripravimo strategijo
spletnega nastopa. Skupaj dolocimo kratkoroéne in dolgoroéne cilje
projekta, ki so v skladu z naro¢nikovimi zeljami in potrebami ciljnih
skupin. lzvedemo analizo konkurence in preverimo trg. Ce naroénik ze
ima spletno stran, je tudi ta vkljuéena v pregled stanja. V skladu z
zastavijenimi cilji opredelimo projekt, zasnujemo obseg ter naro&niku
predstavimo najbolj optimalne mo#nosti izvedbe.

V te] fazi projekta dolo&imo kljuéne besede in besedne zveze, na katere bomo spletno mesto optimizirali za ¢im vigje uvréanje v iskalnikih (Google).

Oblikovanje spletnih strani

Izgled splethega mesta, barvna shema in fotografije so najbolj odloéilen faktor pri ustvarjanju prvega vtisa na obiskovalca. Struktura, ki jo postavimo skupaj z naro¢nikom, je podlaga za oblikovanje spletne strani ali spletne trgovine. Dizajn spletne strani je narejen po meri in izhaja iz vsebine ter zastavljenih ciljev.

Oblikovanje le $e izboljsa uginkovito interakcijo spletne strani z
uporabnikom, ki je vzpostavijena z dobro natrtovano arhitekturo. Na ta natin z najmanj Kiki pripelemo uporabnika do Zelenih akeil. S
sodelovanjem vet strokovnjakov pri projektu (naértovalec UX, spletni
oblikovalec, programer, vodja projektov, SEO strokovnjak. narocnik)
lahko zagotovimo vrhunsko uporabnigko izkusnjo.

Spletna mesta so oblikovno zasnovana tako, da se prilagodijo vsem
vrstam zaslonov, od namiznih racunalnikov, tablic do mobilnih telefonov.

Nacrtovanje uporabniske izkusnje (UX)

Zasnova in naértovanje spletne strani sta temelj vsakega projekta. Pred dejansko izvedbo je potrebno pripraviti nar, v katerem natanéno opredelimo strukturo in funkcionalnosti spletnega mesta, dolo¢imo cilje ter potek projekta. Celosten pristop pri zasnovi spletnega mesta znatno poveca ucinkovitost in zadovoljstvo uporabnika.

Pred izvedbo projekta z nacrtovalcem UX pripravimo strategijo
spletnega nastopa. Skupaj dolocimo kratkoroéne in dolgoroéne cilje
projekta, ki so v skladu z naro¢nikovimi zeljami in potrebami ciljnih
skupin. lzvedemo analizo konkurence in preverimo trg. Ce naroénik ze
ima spletno stran, je tudi ta vkljuéena v pregled stanja. V skladu z
zastavijenimi cilji opredelimo projekt, zasnujemo obseg ter naro&niku
predstavimo najbolj optimalne mo#nosti izvedbe.

V te] fazi projekta dolo&imo kljuéne besede in besedne zveze, na katere bomo spletno mesto optimizirali za ¢im vigje uvréanje v iskalnikih (Google).

Oblikovanje spletnih strani

Izgled splethega mesta, barvna shema in fotografije so najbolj odloéilen faktor pri ustvarjanju prvega vtisa na obiskovalca. Struktura, ki jo postavimo skupaj z naro¢nikom, je podlaga za oblikovanje spletne strani ali spletne trgovine. Dizajn spletne strani je narejen po meri in izhaja iz vsebine ter zastavljenih ciljev.

Oblikovanje le $e izboljsa uginkovito interakcijo spletne strani z
uporabnikom, ki je vzpostavijena z dobro natrtovano arhitekturo. Na ta natin z najmanj Kiki pripelemo uporabnika do Zelenih akeil. S
sodelovanjem vet strokovnjakov pri projektu (naértovalec UX, spletni
oblikovalec, programer, vodja projektov, SEO strokovnjak. narocnik)
lahko zagotovimo vrhunsko uporabnigko izkusnjo.

Spletna mesta so oblikovno zasnovana tako, da se prilagodijo vsem
vrstam zaslonov, od namiznih racunalnikov, tablic do mobilnih telefonov.

Stopite v stik z nami

Poskrbimo za vse!

V agenci noviSplet je izdelava spletnih strani specialnost, na katero smo najbolj ponosni. Konéni cilj je ustvariti privia¢no, uporabnikom prijazno in funkcionalno spletno stran, ki ustreza vsem standardom kakovostnih spletnih strani in hkrati uposteva potrebe in Zelje stranke.

Nastavitev Google Analytics

Na spletne strani integriramo Google Analytics in Facebook
Pixel, ki vam omogoéata pridobivanje dragocenih vpogledov v
podatke vasih obiskovalcev, kupcev in reziltate vasih
oglagevalskih kampanij.

GDPR in piskotki

Na spletne strani integriramo Google Analytics in Facebook
Pixel, ki vam omogoéata pridobivanje dragocenih vpogledov v
podatke vasih obiskovalcev, kupcev in reziltate vasih
oglagevalskih kampanij.

Registracija domene, gostovanje strani in e-poste

Na spletne strani integriramo Google Analytics in Facebook
Pixel, ki vam omogoéata pridobivanje dragocenih vpogledov v
podatke vasih obiskovalcev, kupcev in reziltate vasih
oglagevalskih kampanij.

Vavcerji, razpisi in EU subvencije

Na spletne strani integriramo Google Analytics in Facebook
Pixel, ki vam omogoéata pridobivanje dragocenih vpogledov v
podatke vasih obiskovalcev, kupcev in reziltate vasih
oglagevalskih kampanij.

Dodatne storitve

Izdelava spletnih strani ja nasa primarna dejavnost in najvecja strast. Poleg tega pa lahko za vas
izvedemo tudi druge spletne storitve kot so napredna SEO optimizacija, spletno oglasevanje, spletna
analitika, izdelava celostne grafi¢cne podobe, upravljanje druzbenih omreZij, e-postni marketing,
ustvarjanje vsebine, e-commerce svetovanje in izdelava spletne trgovine. Povezemo vas tudi s
profesionalnim fotografom in prevajalsko agencijo.

Grafi¢no oblikovanje

Za vas lahko izdelamo tudi logotip in izdelamo CGP (celostno grafiéno podobo) podjetja ali blagovne znamke. a Poleg logotipa oblikujemo tudi Zig, poslovne vizitke, kuverte, dopise, predstavitve PPT, dokumente PDF, zlozenke in brosure, podpise v e-mailih, reklamne table, nalepke za sluzbene avtomobile ....

Grafi¢no oblikovanje

Za vas lahko izdelamo tudi logotip in izdelamo CGP (celostno grafiéno podobo) podjetja ali blagovne znamke. a Poleg logotipa oblikujemo tudi Zig, poslovne vizitke, kuverte, dopise, predstavitve PPT, dokumente PDF, zlozenke in brosure, podpise v e-mailih, reklamne table, nalepke za sluzbene avtomobile ....

Marketing avtomatizacija vasega poslovanja

Nudimo vam svetovanje pri izbiri ustreznih orodij in pristopov za marketinsko avtomatizacijo. Na podlagi dolgoletnih izkusenj iz prakse vam pomagamo doseci vrhunske prodajne rezultate, saj ciljne stranke spremljamo skozi njihov nakupni proces in jim s pomocjo prednastavljenih korakov ponudimo informacije, ki jih v danem trenutku najbolj zanimajo.

Spoznajte nas

Izdelava spletne strani je projekt, za katerega si zelimo, da bo med nami razvil dolgoro¢no in trdno cndnlmuanin Dactanimna nartnari nna trdnih tamalith Aradima dennéna dinitalnn zaadha

Pogosta vprasanja pri postavitvi spletne strani

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Stopite v stik z nami